ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: เภสัชกร) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 06 ธันวาคม 2565 - 13 ธันวาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ) ( กำลังเปิดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 01 ธันวาคม 2565 - 08 ธันวาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565 - 09 พฤศจิกายน 2565 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร/พนักงานประจำห้องยา) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 08 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565 )