ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างรายคาบ (ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวดไทย)) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายคาบ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 - 04 มิถุนายน 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 03 พฤษภาคม 2566 - 09 พฤษภาคม 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำตึก/พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 18 เมษายน 2566 - 24 เมษายน 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา/นายช่างเทคนิค) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2566 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ/พนักงานประจำตึก/นายช่างเทคนิค/พนักงานเก็บเงิน) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2566 - 08 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายวัน

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 07 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2566 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 07 กุมภาพันธ์ 2566 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: ช่างกายอุปกรณ์) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 09 มกราคม 2566 - 17 มกราคม 2566 )


รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: เภสัชกร) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 01 มกราคม 2566 - 15 มกราคม 2566 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องยา/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำตึก) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 - 29 ธันวาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 - 21 ธันวาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร/นายช่างเทคนิค) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 09 ธันวาคม 2565 - 15 ธันวาคม 2565 )