ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างรายคาบ (ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวดไทย)) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 02 มิถุนายน 2564 - 11 มิถุนายน 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานประจำตึก/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานบัตรรายงานโรค/นักรังสีการแพทย์) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานประจำตึก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบัตรรายงานโรค และนักรังสีการแพทย์)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 - 08 มิถุนายน 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานบริการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานบริการ)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: นายแพทย์) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 - 26 พฤษภาคม 2564 )


รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง: พนักงานบริการผลิตผัก) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเงินโครงการจ้างแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564 )