ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานบริการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายวัน

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 17 กันยายน 2565 - 20 กันยายน 2565 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายวัน

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 17 กันยายน 2565 - 19 กันยายน 2565 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 - 27 สิงหาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด/ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานบริการ/พนักงานประจำตึก) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 08 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565 )


รับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่ง: พนักงานบริการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 01 กรกฎาคม 2565 - 07 กรกฎาคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานประจำตึก/พนักงานบัตรรายงานโรค) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานประจำตึก/พนักงานบัตรรายงานโรค)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 - 27 มิถุนายน 2565 )


รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 08 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565 )