ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานประจำตึก) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพัสดุ พนักงานประจำห้องทดลอง และพนักงานประจำตึก

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 27 มกราคม 2565 - 02 กุมภาพันธ์ 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยพยาบาล) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยพยาบาล)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 04 มกราคม 2565 - 10 มกราคม 2565 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 - 04 มกราคม 2565 )