ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครข้าราชการ (ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 - 03 พฤศจิกายน 2564 )


รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ) ( ยังไม่ถึงกำหนดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2564 - 05 พฤศจิกายน 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานบริการ) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 - 18 ตุลาคม 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานประจำตึก/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำห้องยา/พนักงานประจำห้องทดลอง) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานประจำตึก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา และพนักงานประจำห้องทดลอง)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 07 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564 )


รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ/นักสังคมสงเคราะห์) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักสังคมสงเคราะห์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 27 กันยายน 2564 - 01 ตุลาคม 2564 )