ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินโครงการฯ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 05 เมษายน 2564 - 09 เมษายน 2564 )