ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)) ( กำลังเปิดรับสมัคร )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 15 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564 )


รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 06 มกราคม 2564 - 12 มกราคม 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก/พนักงานประกอบอาหาร) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พนักงานประกอบอาหาร)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 6 มกราคม 2564 - 14 มกราคม 2564 )


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์) ( ปิดรับสมัครแล้ว )

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์)

( เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 6 มกราคม 2564 - 19 มกราคม 2564 )