ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแนห่งเจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)