กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ประกาศ

ข่าวสมัครงาน

วันที่ ประกาศรับสมัคร
2023-05-23 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวดไทย)
2023-05-22 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2023-05-16 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2023-05-15 บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2023-05-12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2023-04-28 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่ว
2023-04-24 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2023-04-12 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาฑารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
2023-04-12 บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2023-04-04 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่อัพเดท ไฟล์
2020-07-16 ขอความร่วมมือตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
2020-08-13 แบบฟอร์ม ขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.),(ค.ต.ส.) อัพเดท 28/5/2564
2020-08-22 รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2564


แบบฟอร์ม

ระบบจากกลุ่มงาน


ส่งคำถาม


กระทู้คำถาม