แบบฟอร์ม ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เอกสารประกอบการคัดเลือก เงินประจำตำแหน่ง Download เอกสารคลิก
แบบประเมิน เงินประจำตำแหน่ง Download เอกสารคลิก
ข้อเสนอแนวคิดฯ เงินประจำตำแหน่ง Download เอกสารคลิก
การเขียนผลการดำเนินการที่ผ่านมา 10 หัวข้อ Download เอกสารคลิก

แบบฟอร์ม ขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2021-12-09 14:31:35

แสดงความคิดเห็น