แบบฟอร์ม ขอเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เอกสารประกอบการคัดเลือก ชำนาญการ Download เอกสารคลิก
แบบประเมิน ชำนาญการ Download เอกสารคลิก
ข้อเสนอแนวคิดฯ ชำนาญการ Download เอกสารคลิก
การเขียนผลการดำเนินการที่ผ่านมา 10 หัวข้อ Download เอกสารคลิก

แบบฟอร์ม ขอเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2021-12-09 14:43:29

แสดงความคิดเห็น