แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ

1. แบบฟอร์ม (แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล Download เอกสารคลิก
2. แบบฟอร์ม (แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน Download เอกสารคลิก
3. แบบฟอร์ม (แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน Download เอกสารคลิก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2022-04-04 09:20:41

แสดงความคิดเห็น