แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2020-07-16 09:25:15

ขอแบบฟอร์มลาออกของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โดย knor5251@gmail.com เวลา 2021-10-16 20:11:00 ip 49.228.116.235

แสดงความคิดเห็น