แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคลและผลงาน พยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ

แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคลและผลงาน พยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ Download เอกสารคลิก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2020-08-10 08:53:06

แสดงความคิดเห็น