แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน Download เอกสารคลิก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2020-08-10 09:04:37

แสดงความคิดเห็น