แบบฟอร์มการขอข้อมูลประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)

แบบฟอร์มการขอข้อมูลประวัติการรับราชการ Download เอกสารคลิก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2020-08-10 09:17:55

แสดงความคิดเห็น